"Een positieve zorgverlener, met hart voor de cliënt en zijn omgeving"

 

Iedereen heeft in de loop van zijn leven wel eens momenten waarop hij/zij een steuntje in de rug kan gebruiken. Of dat nou is als je kind bent of volwassen bent, dat maakt niets uit. Een helpende hand accepteren maakt het (vaak) mogelijk om weer op te krabbelen en vervolgens te kunnen groeien en ontwikkelen.

 

Waar ik persoonlijk veel waarde aan hecht is het samen op zoek gaan naar de raakvlakken die een bijdrage leveren aan het groeiproces. Hierbij speelt het vinden van de klik tussen ouder/verzorger, kind en hulpverlener een grote rol. Deze vormt in mijn beleving namelijk de basis voor een warme en eerlijke samenwerking.


Aansluiten bij de wensen en behoeften is een van mijn beoogde doelen, omdat dit zorgt voor motivatie om de doelen te bereiken en om de veranderingen na de begeleiding op eigen kracht vast te houden.


In het werken met kinderen vind ik het van groot belang dat een kind zichzelf kan en mag zijn, van zichzelf en zijn omgeving. Kinderen mogen de wereld spelenderwijs leren ontdekken en zullen zich hierdoor hoe dan ook ontwikkelen, in hun eigen tempo en afgestemd op hun mogelijkheden.