"Het beste wat je kunt doen is een kind helpen en leren zijn problemen zelf op te lossen"

 

Ouderbegeleiding

  • 'Ik vind het lastig om consequent te zijn naar mijn kind(eren) toe'
  • 'Ik vind het lastig om structuur aan te brengen in het gezin'
  • 'Ik wil graag meer weten over het verschil tussen hersenen met autisme en zonder autisme'
  • 'Mijn kind vertoont probleemgedrag tijdens de dagelijkse routine'
  • 'Hoe kan ik het gedrag van mijn kind beter begrijpen?'

Natuurlijk wil je dat het goed gaat met je kind(eren) en dat er een fijne sfeer is binnen het gezin. Iedereen maakt periodes mee waarin het even minder goed gaat en opvoeden verloopt ook met vallen en opstaan. Wanneer er vragen een rol blijven spelen bij de opvoeding kan het helpen om wat meer inzicht te krijgen in de manier van opvoeden en/of in bepaald gedrag van jouw kind(eren). OHZOO kan hier een handje bij helpen. 

 

Schoolbegeleiding

  • 'Mijn kind heeft moeite om mee te komen met de rest van de klas'
  • 'Mijn kind loopt vaak vast op school'
  • 'De school weet niet goed hoe ze met het gedrag van mijn kind om moeten gaan' 

Dezelfde aanpak thuis en op school geeft het beste resultaat. Om dit voor elkaar te krijgen is het zinvol om inzicht te krijgen in de aanpak op school en hoe zij het beste met jouw kind(eren) om kunnen gaan. Scholen staan vaak open voor tips en adviezen hierover.. 

 Onderwijs en opvoeding kun je niet losmaken van elkaar” (Luc Stevens)